Disclaimer

De informatie op mijn website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Hoewel ik de grootste zorgvuldigheid in acht heb genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maak van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ik niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ik garandeer evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ik wijs iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer ik links naar websites van derden op mijn website heb geplaatst, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door mij worden aanbevolen. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door mij niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Alle opgenomen downloads zijn slechts informatief en bedoeld voor cliënten en andere geïnteresseerden. Ook alle overige informatie, waaronder (voorbeeld)contracten, zijn slechts indicatief en niet bedoeld als juridisch advies. Ik kan niet garanderen dat de verstrekte informatie juist, volledig of compleet is. Tevens sta ik op geen enkele manier in voor gebruik van de informatie in welke vorm en voor welk doeleinde dan ook.

Ik behoud me alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Je mag de informatie op deze website pas kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen nadat je hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van mij hebt gekregen. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Ik behoud me het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dus aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.